PRIVACY BELEID

RS photography fotografie, gevestigd aan de Brenjersstraat 6a te Kinrooi, is

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in

deze privacyverklaring.

Bedrijfsgegevens…

Stefanie Peeters

Brenjersstraat 6 a, 3640 Kinrooi België

+32 494 87 17 95

info@rsphotography.be

www.rsphotography.be

Persoonsgegevens die wij verwerken…

RS photography verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze

diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een

overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door andere correspondentie en/of telefonisch contact

Bankrekeningnummer

Handtekening

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens…

RS photography verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van

jou:

• Gezondheid (door bijvoorbeeld te vertellen hoe de bevalling gegaan is of hoe de zwangerschap verloopt via sms of e-mail).

• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (bv. oudere broertjes of zusjes die mee gebruik hebben gemaakt van onze diensten)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken…

RS photography verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van jouw (aan)betaling

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren / verzetten / …

• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

• RS photography verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,

zoals bv gegevens die wij eventueel nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Contactformulier en boekingsformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail en/of boekingsformulier

stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van

het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en

afhandeling daarvan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren…

RS photography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de

doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de

bewaartermijn van max. 5 jaar voor je persoonsgegevens.

De bewerkte foto’s van jullie sessie, worden minstens 2 jaar bewaard door RS

photography, als backup waar jullie indien nodig gebruik van kan maken. Jullie foto’s

worden direct van al mijn systemen verwijderd, als jullie (als opdrachtgever) daar zelf voor

vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden…

RS photography verkoopt jouw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend

verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te

voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bedrijven die mogelijk een van jouw gegevens verwerken in onze opdracht:

Pixieset | e-mail en foto’s die verstuurd worden via de online galerij en/of jullie persoonlijke mobiele app

Mail | e-mail correspondentie (info@rsphotography.be)

Mobile Vikings – Whatsapp | telefonische correspondentie (0032 494871795)

Social Media | promotionele doeleinden (facebook en instagram)

• Dropbox en onedrive | extra bewaren van de bewerkte foto’s

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken…

RS photography gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk

maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan

deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je

afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer

opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen

van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen…

RS photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet

goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

info@rsphotography.be

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen…

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem

dan contact op via info@rsphotography.be

Recht op intrekking van verleende toestemming…

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde

registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met

overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële

administratie).

Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s (portretrecht, zoals een

modelovereenkomst) zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

Recht om een klacht in te dienen…

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Volg ons

facebook.com/RSPhotographyKinrooi/

E-mail

inf@rsphotography.be

Adres

Brenjersstraat 6A
3640 Kinrooi