PRIVACY VERKLARING AVG 2018

 

RS photography fotografie, gevestigd aan de Brenjersstraat 6a te Kinrooi, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Bedrijfsgegevens

Stefanie Peeters
Brenjersstraat 6 a
3640 Kinrooi
België
+32 494 87 17 95
info@rsphotography.be
www.rsphotography.be

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
RS photography verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door andere correspondentie en/of telefonisch contact
 • Bankrekeningnummer
 • Handtekening

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
RS photography verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid (door bijvoorbeeld te vertellen hoe de bevalling gegaan is of hoe de zwangerschap verloopt via sms of e-mail).
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (bv. oudere broertjes of zusjes die mee gebruik hebben gemaakt van onze diensten)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
RS photography verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw (aan)betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren / verzetten / …
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • RS photography verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bv gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Contactformulier en boekingsformulier
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail en/of boekingsformulier stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
RS photography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van max. 5 jaar voor je persoonsgegevens.

De bewerkte foto’s van jullie sessie, worden minstens 2 jaar bewaard door RS photography, als backup waar jullie indien nodig gebruik van kan maken. Jullie foto’s worden direct van al mijn systemen verwijderd, als jullie (als opdrachtgever) daar zelf voor vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden
RS photography verkoopt jouw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Bedrijven die mogelijk een van jouw gegevens verwerken in onze opdracht:

 • Pixieset | e-mail en foto’s die verstuurd worden via de online galerij en/of jullie persoonlijke mobiele app
 • Mail | e-mail correspondentie (info@rsphotography.be)
 • Mobile Vikings – Whatsapp | telefonische correspondentie (0494871795)
 • Social Media | promotionele doeleinden (facebook en instagram)
 • Dropbox | Bewaren van de bewerkte foto’s

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
RS photography gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
RS photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rsphotography.be

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem dan contact op via info@rsphotography.be

Recht op intrekking van verleende toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).
Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s (portretrecht, zoals een modelovereenkomst) zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

Recht om een klacht in te dienen
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.